Phím tắt trong Photoshop thường được thiết lập sẵn, có nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện chức năng ở các phần mềm thiết kế đồ họa. Với những người chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, họ rất ít khi dùng đến chuột mà sử dụng phím tắt nên rất nhanh và hiệu quả.

Tips:

Nếu bạn là người mới tìm hiểu về đồ họa, bạn có thể tìm hiểu thêm về khái niệm ảnh Vector và ảnh Bitmap tại đây


Các phím tắt trong Photoshop có chức năng chỉnh sửa ảnh

Các phím tắt trong Photoshop
Các phím tắt trong Photoshop


Di chuyển: V
Tạo vùng chọn: M
Tạo vùng chọn theo màu: W
Tạo vùng chọn tự do: L
Cắt hình: C
Thước kẻ, chấm màu: I
Công cụ vẽ, nét bút vẽ, tô màu: B
Lấy mẫu từ hình ảnh: S
Khôi phục lại mọi thông số ảnh trước đó: Y
Tẩy, xóa: E
Đổ màu:G
Làm tối ảnh: O
Tạo vector, vẽ đường: P
Tạo chữ: T
Chọn hướng, đường: A
Vẽ các hình elip, chữ nhật, đường thẳng,…: U
Xem ảnh khi phóng quá to: H
Xoay: R
Thu nhỏ hoặc phóng to: Z
Màu mặc định: D
Chuyển đổi màu giữa Foreground và Background: X
Chế độ Quick Mask: Q
Thay đổi các chế độ màn hình: F
Toggle Preserve Transparency: /
Giảm kích cỡ Brush: [
Tăng kích cỡ Brush: ]
Chọn Brush kế tiếp: .
Chọn Brush trước đó: ,
Chọn Brush cuối cùng: >
Chọn Brush đầu tiên: <

Các phím tắt có chức năng Layer


Tạo mới: Shift + Ctrl + N
Sao chép: Ctrl + J
Cắt: Shift + Ctrl + J
Release Clipping Mask/Create: Alt + Ctrl + G
Nhóm: Ctrl + G
Bỏ nhóm : Shift + Ctrl + G
Di chuyển lên trên: Ctrl + ]
Di chuyển xuống dưới: Ctrl + [
Di chuyển lên trên cùng: Shift + Ctrl + ]
Di chuyển xuống dưới cùng: Shift + Ctrl + [
Gộp tất cả Layer: Ctrl + E
Gộp Layer hiển thị: Shift + Ctrl + E

Đọc Thêm:  Chi tiết Menu Edit trong Photoshop

Các phím tắt có chức năng chỉnh sửa File

Tạo File mới: Ctrl + N
Mở File: Ctrl + O
Open As: Alt + Shift + Ctrl + O:
Edit in ImageReady: Shift + Ctrl +W
Đóng File đang mở: Ctrl +W
Đóng tất cả File đang mở: Alt + Ctrl +W
Đóng Photoshop và mở Bridge: Shift + Ctrl + W
Lưu File: Ctrl + S
Lưu lại dưới dạng : Shift + Ctrl + S hoặc Alt + Ctrl + S
Lưu dưới dạng web: Alt + Shift + Ctrl + S
Khôi phục ảnh gốc: F12
Xem thông tin File: Alt + Shift + Ctrl + I
Cài đặt trang: Alt + Shift + Ctrl + P
Print One Copy in Photoshop: Alt + Shift + Ctrl + P
Thoát phần mềm: Ctrl + Q

Các phím tắt có chức năng cài đặt

Cài đặt chung: Ctrl + K
Cài đặt màu sắc: Shift + Ctrl + K
Cài đặt phím tắt: Alt + Shift + Ctrl + K
Cài đặt menu: Alt + Shift + Ctrl + M


Phím tắt có chức năng Edit


Redo hoặc Undo: Ctrl + Z
Quay lại thao tác trước: Alt + Ctrl + Z
Quay lại thao tác sau đó: Shift +Ctrl + Z
Fade: Shift + Ctrl + F
Cut: Ctrl + X hoặc F2
Copy: Ctrl + C hoặc F3
Copy Merged: Shift + Ctrl + C
Paste: Ctrl + V hoặc F4
Paste Into: Shift + Ctrl + V
Mở hộp thoại Fill: Shift + F5
Xoay tự do, kéo giãn: Ctrl + T


Phím tắt điều chỉnh hình ảnh


Mở hộp thoại Levels: Ctrl + L
Tự thay đổi Levels: Shift + Ctrl + L
Tự điều chỉnh độ tương phản: Alt + Shift + Ctrl + L
Tự điều chỉnh màu: Shift + Ctrl + B
Mở hộp thoại Curves: Ctrl + M
Mở hộp thoại Color Balance: Ctrl + B
Mở hộp thoại Saturation/Hue: Ctrl + U
Chuyển hình ảnh sang màu xám: Shift + Ctrl + U
Chỉnh sửa kích thước ảnh: Alt + Ctrl + I
Canvas Size: Alt + Ctrl + C

Đọc Thêm:  Chi tiết nội dung Menu File Photoshop CC

Các phím tắt trong Photoshop có chức năng Select


Chọn tất cả: Ctrl + A
Bỏ chọn: Ctrl + D
Chọn lại: Shift + Ctrl + D
Đảo vùng chọn: Shift + F7 hoặc Shift + Ctrl + I
Chọn tất cả Layer: Alt + Ctrl + A
Làm mờ viền của vùng chọn: Alt + Ctrl + D hoặc Shift + F6
Xem thêm: Cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop CS6

Các phím tắt trong Photoshop có chức năng Filter

Sử dụng Filter cuối cùng: Ctrl + F
Extract: Alt + Ctrl + X
Mở hộp thoại Liquify: Shift + Ctrl + X
Mở hộp thoại Pattern Maker: Alt + Shift + Ctrl + X
Mở hộp thoại Vanishing Point: Alt + Ctrl + V


Các phím tắt trong Photoshop có chức năng hiển thị


Target Path: Shift + Ctrl + H
Bật tắt lưới: Ctrl + ‘
Bật tắt Guides: Ctrl + ;
Bật tắt thước kẻ: Ctrl + R
Snap: Shift + Ctrl + ;
Khóa Guides: Alt + Ctrl + ;
Bật, tắt bảng Actions: Alt + F9
Bật, tắt bảng Brushes: F5
Bật, tắt bảng màu Color: F6
Bật, tắt bảng Info: F8
Bật, tắt bảng Layer: F7
Phóng to: Ctrl + +
Thu nhỏ: Ctrl + –
Hiển thị đầy đủ trên màn hình: Ctrl + 0
Phóng to 100%: Alt + Ctrl + 0
Phím tắt có chức năng trợ giúp trong Photoshop
Bật cửa sổ trợ giúp: F1
Bài viết đã giúp bạn có được thông tin chi tiết về các phím tắt trong Adobe Photoshop.!

Tips

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về illustration để biết cách vẽ ảnh vector trong đồ họa

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây