Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Search Engine Optimization

Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization) thường là việc thực hiện các sửa đổi nhỏ với các phần trên trang web của bạn cho công cụ tìm kiếm dễ nhận biết và tìm thấy

Google Hummingbird hướng tới chất lượng nội dung website

Google Hummingbird là gì Google Hummingbird là tên một thay đổi thuật toán của Google vào năm 2013. Tên của nó được lấy từ tốc...

Google Panda và cách xếp hạng các kết quả tìm kiếm

Google Panda là gì Google Panda (thuật toán Panda) là một thuật toán được Google's tạo ra tháng 2/2011 nhằm thay đổi cách xếp hạng các kết...
Google Penguin

Google Penguin thuật toán thanh trừng SEO mũ đen

Google Penguin là gì Google Penguin (tên đầy đủ Google Penguin Algorithm) là một tên thuật toán của Google. Đây là một thuật toán chống...

SEO là gì? Search Engine Optimization là gì

SEO là gì (Search Engine Optimization) Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. (SEO) là quá trình tăng...

Recent Posts