Thứ Tư, Tháng Bảy 24, 2024

Domain

Domain hay Tên miền là từ dùng để nói về địa chỉ bằng tên của tất cả website trên Internet thay cho địa chỉ số IP của trên máy chủ lưu trữ

Không có bài viết để hiển thị

Recent Posts