Ảnh vector và ảnh bitmap là gì? Ứng dụng trong thực tiễn

Trong thiết kế, in ấn ảnh bitmap khi phóng to sẽ mờ và hiện nhiều ô vuông (răng cưa). Ảnh vector vẫn...

SEO là gì? Search Engine Optimization là gì

SEO là gì (Search Engine Optimization) Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. (SEO) là quá trình tăng...

Affiliate Marketing là gì? vì sao Affiliate phổ biến

Affiliate Marketing là một trong những cách thức tiếp thị tốt nhất trong bán hàng và làm tăng tỉ lệ chuyển đổi...

Digital Marketing là gì? Tiếp thị kỹ thuật số là gì?

Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) là việc sử dụng Internet, thiết bị di động, phương tiện truyền thông xã hội, công...